ostatni
Reklama
logo
Reklama

Rely slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ABS
Antiblokovací brzdový systém - zajišťuje, aby se využila maximální brzdná síla aniž by došlo k zablokování kol. Je zakázán ve formuli 1.

ADR
Accident Data Recorder - černá skříňka. Zaznamenává telemetrická data a napomáhá k identifikaci příčiny havárie.

Adheze
Adheze je síla, která působí mezi povrchem vozovky a pneumatikou. Velikost adheze závisí především na kvalitě povrchu a pneumatiky. Pokud je vnější působící síla (např.akcelerační, brzdící, odstředivá) větší, dojde k porušení rovnováhy, pneumatika se přestane odvalovat a dochází ke smyku.

Aerodynamika
Je věda zabývající se tečením vzduchu přes předměty. Někdy se tímto slovem nazývá souhrn vlastností vozu v závislosti na nastavení aerodynamických komponent (aerodynamika vozu byla špatná apod.)

Aquaplaning
Je efekt, ke kterému dochází na mokré vozovce. Pokud vzorek pneumatiky nestačí odvádět vodu z pod kola, přítomnost vodního filmu způsobí ztrátu kontaktu pneumatiky s vozovkou a auto přestane být ovladatelné.

FIA
Mezinárodní automobilová federace, pořadatel relyových soutěží..

FAS
Federace automobilového sportu. Organizace, která je pověřena mezinárodní automobilovou federací (FIA) k výkonu práva sportovní autority v Česku.

Itinerář
Relyovým žargonem též ´itík´. Podrobný rozpis tratě předávaný pořadatelem rely posádkám. Je v něm podrobně popsána trať rychlostních zkoušek i spojovacích úseků. Používá se zejména při tréninku.

Karbonová vlákna
Neboli uhlíková vlákna je mateirál, který se používá pro výrobu některých částí vozů.

Kontrolovaný smyk
Viz. Powerslide.

Nedotáčivost
Vlastnost vozu, při které z důvodu např. špatné přilnavosti předních pneumatik auto nezatočí a vyjede ze zatáčky ven.

Overal
Kombinéza jezdce.

Parc fermé
Uzavřené parkoviště. Vyznačený prostor, kde s vozy nemůže být nijak manipulováno, nesmí být doplňováno palivo a kde se nesmí zdržovat žádná osoba krom pořadatelů, sportovních a technických komisařů.

Powerslide
Kontrolovaný smyk. Jezdec projíždí zatáčku kontrolovaným smykem, při které se auto nachází za hranicí adheze, ale jezdec stále vůz ovládá. V rely velmi častý způsob projíždění prudších zatáček.

Přetáčivost
Vlastnost vozu. Autu se v zatáčkách např. z důvodu malé přilnavosti pneumatik nebo malého přítlaku na zadní části vozu začnou předbíhat zadní kola. Důsledkem bývá přetáčivý smyk a hodiny.

Přilnavost
Viz. Adheze.

Přítlak
Je síla generovaná aerodynamickými komponentami vozu, která jej tlačí k vozovce.

Scrutineer
Technický komisař. Dohlíží nad dodržováním sportovních řádů spojených s technickou stránkou. Mimo to dohlíží na dodržování bezpečnostních prvků užívaných posádkou.

Steward
Sportovní komisař.

Světlá výška
Mezera mezi podvozkem a vozovkou.

Telemetrie
Souhrn dat ze senzorů umístěných na voze. Jeden čas se mohla data přenášet i směrem do vozu a tím ovlivňovat některé jeho funkce.

Vlásenka
Velmi ostrá, 180° zatáčka.

Pokud jste někdy narazili na pojem, kterému nerozumíte a který není uveden v našem lexikonu, klikněte na níže uvedený odkaz. Obratem Vám odpovíme na váš e-mail a případně o tento pojem rozšíříme lexikon.

poslat dotaz